Sao Diêm Vương đồng vị với Kế Đô

Sao Diêm Vương đồng vị với Kế Đô

Tử Vi Bạn Có Sao Diêm Vương đồng vị với Kế Đô Nói Lên Điều Gì

Với sự kết hợp của Sao Diêm Vương và Kế Đô, bạn có thể cảm thấy như thể bạn đang đứng trên một hốc sâu hoắm đầy vật liệu bạn không biết. Trong thực tế, bạn có thể biết chất này là gì, nhưng có thể sợ hãi hậu quả nếu bạn biết nguồn gốc của nó.

Định Hướng Nghề Nghiệp

Bạn được thừa hưởng khả năng mạnh mẽ nghiên cứu sâu vào các vấn đề và điều quan trọng là bạn sử dụng có ý thức khả năng này để giúp định hình nghề nghiệp của bạn. Sao Diêm Vương là sự phân định và kêu gọi bạn xem xét và giải phóng quá khứ để bạn có thể tiến về phía trước. Điều cốt yếu là bạn học cách tự tin và trung thực với động cơ của mình, vì một khi bạn thành thật và thẳng thắn về ý định của mình, không có gì thực sự có thể cản đường bạn. Sự lôi kéo về quá khứ rất mạnh mẽ và mặc dù bạn giữ cho mình vô định hoặc cố định với cảm xúc trong quá khứ, nhưng bạn có thể không thể tiến tới nghề nghiệp của mình. Kiểu nguyên mẫu của Sao Diêm Vương không thể thiếu cảm giác hài lòng trong nghề nghiệp.

Khả Năng Cần Có Trong Nghề Nghiệp

Điều này cho thấy bạn cần phải cực kỳ trung thành với những gì bạn làm, thách thức tìm kiếm ý nghĩa bên dưới bề mặt của sự vật và tận tâm với việc tìm kiếm sự thật. Bạn cần phải có khả năng mang niềm đam mê và sự cống hiến của mình vào những gì bạn làm và cảm thấy rằng đóng góp của bạn sẽ tạo sự khác biệt. Bởi vì bạn mang theo xúc cảm mãnh liệt và trung thành với sự thật, những người có động cơ không trung thực hoặc cởi mở sẽ cảm thấy bạn là mối đe dọa hoặc đáng sợ. Bởi vì bạn hiểu rõ về động cơ của mình, bạn cũng có thể cảm thấy ghen tị với những người khác trong môi trường làm việc của bạn. Bạn không thể làm gì để thay đổi điều này ngoại trừ sự trung thành và nhận ra bản năng phơi bày bóng tối, những không chân thật và bí mật. Việc không xác định được sức mạnh của bản thân giúp bạn phổ biến nó có lợi cho tất cả và khai sáng cho bạn tìm đường đi của mình. Không nghi ngờ gì khi con đường đó sẽ sử dụng khả năng nhận thức, chữa lành, điều trị và biến đổi của bạn theo một cách nào đó.

Leave a Reply