Kinh nghiệm lập dự án tiền khả thi

Trước khi bỏ vốn vào một việc kinh doanh mang tính dài hạn, hoặc trong khoảng thời gian đã được xác định, những dự án thường phải được đánh giá cũng như thuyết phục chủ đầu tư tiến hành cấp vốn. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm lập dự án tiền khả thi

Việc báo cáo sau khi lập những dự án tiền khả thi gồm có địa điểm để đầu tư, các mục tiêu đầu tư, qui mô khi đầu tư, chi phí vốn đầu tư, thời gian cũng như tiến độ để thực hiện dự án. Các giải pháp trong lĩnh vực môi trường, xây dựng, kiến trúc, công nghệ. Các phương án để quản lý sử dụng sau khi khai thác dự án.

Những hình thức để quản lý tốt các dự án, hiệu quả cao nhất khi đầu tư. Xác định về các mốc thời gian trong việc thực hiện dự án. Cuối cùng là các tính chất tham gia, các mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Image result for lập dự án tiền khả thi

Lập dự án tiền khả thi

Khi lập dự án tiền khả thi phải cần đáp ứng đầy đủ các yếu tố cơ bản như tính hợp lý, tính tối ưu, tính hợp pháp, tính hiệu quả. Ngoài ra, việc lập dự án tiền khả thi cần phải có một độ chính xác và chuyên nghiệp cao nên khi lập dự án cần phải có những sự hỗ trợ của các tổ chức, các cơ quan chuyên môn hay những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc thẩm định các dự án.

Nếu muốn lập dự án tiền có chất lượng cao nhất thì phải đầu tư chi phí, thời gian trong việc khảo sát về  thị trường và việc lập báo cáo. Chi phí cần có thường sẽ chiếm 5% cho mỗi dự án hoặc có khi từ 15% đến 20% cho các dự án phức tạp đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao.

Sau khi hoàn thành việc lập dự án tiền khả thi và báo cáo tính khả thi, thì phải gởi đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra, bên cạnh đó cần phải gởi đến nhiều tổ chức cho vay vốn. Nếu được chấp thuận, thì việc lập dự án tiền khả thi và giai đoạn chuẩn bị đã hoàn thành để có thể chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế.

Lập dự án tiền khả thi là một việc báo cáo nhằm cung cấp các thông tin của dự án một cách tổng quát nhất, việc làm này nhằm giúp chủ đầu tư đánh giá sơ bộ những ưu điểm cũng như khả thi của dự án, ngoài ra dự án tiền khả thi còn có nhiều phương án đầu tư để chủ đầu tư có thể ước lượng chi phí của mình cho phương án đó. Việc lập dự án tiền khả thi là những căn cứ quan trọng để xây dựng một báo cáo có khả thi hơn.

Xem thêm thông tin về chung cư tại dautuduancondotel.com

Leave a Reply