dự toán công trình Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower vẫn làm như vậy, nhưng nói là “không thể và không có quyền” gì gì đó nên mới tranh luận với bác ấy cho rõ thôi.
Quay lại chủ đề chính là hình thức thể hiện kết quả thẩm tra, ai có ý kiến khác không ạ. Ý kiến của Căn hộ Gold Tower vẫn là:
Cách 1: yêu cầu đơn vị Tư vấn thiết kế sửa lại cho đúng thì thôi, sau đó đóng dấu thẩm tra lên đó. (theo em cách này là hợp lý nhất), trong báo cáo thẩm tra chỉ nêu con số tổng cộng cuối cùng mà không có diễn giải chi tiết.
Cách 2: theo Căn hộ Gold Tower chỉ áp dụng trong trường hợp Tư vấn thiết kế không chịu sửa theo ý thẩm tra thì Tư vấn thẩm tra phải tự làm rồi báo cáo Chủ đầu tư. Theo tôi chính bạn đưa ra 2 cách là 2 hướng đang cần bàn đến đấy.
Về cơ bản tư vấn thiết kế và tư vấn thẩm tra là làm việc độc lập, không bên nào có quyền áp đặt cho bên nào.
Tư vấn giao hồ sơ hoàn chỉnh cho chủ đầu tư, chủ đầu tư giao hồ sơ cho đơn vị thẩm tra, trong quá trình thẩm tra có gì cần chỉnh sửa, đơn vị thẩm tra báo cáo chi tiết trong báo cáo thẩm tra,tất cả hồ sơ hoàn tất xong thì giao cho CĐT, bao gồm tất cả hồ sơ và báo cáo thẩm tra đã đóng dấu.
Nhưng trong thực tế, để tránh chỉnh sửa lại nhiều, phức tạp, tư vấn thiết kế và thẩm tra thường kết hơp với nhau, thống nhất cơ bản để khi hồ sơ xuất bản có ít lỗi. Em xin đưa ra tình huống cụ thể hơn để cùng trao đổi: em đã làm theo cách bình thường như các bác đã nói, nghĩa là đã có báo cáo thẩm tra rất chi tiết (nếu rõ comment những gì yêu cầu TV thiết kế cần chỉnh sửa) và đóng dấu thẩm tra vào tất cả các trang trong hồ sơ dự toán ban đầu mà CDT chuyển sang. Vấn đề ở chỗ, sau khi TV thiết kế chỉnh sửa lại thì vì phải sửa khá nhiều nên CDT lại yêu cầu bên TV thiết kế chuyển hồ sơ đã sửa lại cho TV thẩm tra xem đã được chưa, và yêu cầu bên TV thẩm tra xác nhận bằng cách đóng dấu thẩm tra vào các trang trong hồ sơ mà TV thiết kế đã chỉnh sửa
Ở đây có một vấn đề là nếu làm như vậy có thể hiểu là TV thẩm tra phải làm 2 lần thẩm tra (đóng dấu thẩm tra 2 lần), nên không hợp lý lắm. Đây là thực tế chứ còn nói như các bác thì em hiểu cả. Mình hỏi trường hợp cụ thể, khi tư vấn thiết kế lập bản vẽ thiết kế thi công với nhà có móng sâu 3m chỉ tính toán kết cấu đảm bảo an toàn cho ngôi nhà đang làm và có tổng dự toán kèm theo đầy đủ đầu việc công trình đó, nhưng thực tế thi công khi đào móng phải có cừ xung quanh. mà dự toán lại không đưa vào.vậy thẩm có được đưa thêm đầu việc này vào khi thẩm tra không ?

Leave a Reply